بایگانی برای برچسب: مشاوره کودکان

مشاوره خانواده تحصیل کودکان

مشاوره خانواده تحصیل کودکان

مشاوره خانواده تحصیل کودکان مشاوره خانواده تحصیل کودکان، در زمینه راهکارهای مفید به والدین کودکان موارد مفیدی را ارائه می دهند. در بعضی از خانواده ها ...

بیشتر بخوانید ۰

مشاوره کودکان و موبایل

مشاوره کودکان و موبایل

مشاوره کودکان و موبایل مشاوره کودکان و موبایل، به بررسی علل و تأثیر موبایل و امواج آنها بر کودکان می پردازند. در زمان فعلی با توجه به پیشرفته شدن کشور...

بیشتر بخوانید ۰

مشاوره تربیت کودکان

1501320388_photo_2017-07-29_13-45-48

مشاوره تربیت کودکان مشاوره تربیت کودکان توسط این مرکز انجام می شود. مشاوره تربیت کودکان زیر شاخه مشاوره خانواده است. تربیت کودکان یعنی تعلیم و پرورش د...

بیشتر بخوانید ۰
We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.
Call Now Button