ناتوانی جنسی

یکی از مشکلات رایج در کشورمان، ناتوانی جنسی می باشد، که با توجه به دلایل دینی و مذهبی مورد توجه اقشار کمتری از جامعه قرار میگیرد.

این مشکلات از دوران بلوغ آغاز شده و عمدتا بصورت پنهان تا پس از ازدواج ادامه دارد و مورد درمان قرار نمیگیرد.

شما می توانید از خدمات مرکز مشاوره ویدا با شماره گیری تلفن های تماس:

9099072952 تماس از سراسر کشور

9092305587 تماس فقط از استان تهران

بهرمند شوید.