مشاوره جنسی ترس از دخول یا واژینیسموس

مشاوره جنسی ترس از دخول یا واژینیسموس

مشاوره جنسی ترس از دخول یا واژینیسموس

مشاوره جنسی ترس از دخول یا واژینیسموس

مشاوره جنسی ترس از دخول یا واژینیسموس

واژینیسموس، اختلالی است که نیاز به مشاوره جنسی ترس از دخول یا واژینیسموس دارد.

در این اختلال ، فرد هنگام نزدیکی ترس از برقراری رابطه جنسی رادارد.

واژینیسم در علم پزشکی به حالتی گفته می شود که زن حالت انقباض غیر ارادی عضلات واژن هنگام دخول دارد.

خانمهایی که به این اختلال دچارند نیاز به سکسولوژیست در مشاوره جنسی ترس از دخول یا واژینیسموس دارند.

در اینحالت یک سوم ازعضلات واژن به دلیل مواردی مانند ترس شدید،شرم ازرابطه جنسی وپیش بینی درد منقبض میشود .

چون در اغلب موارد مشکل این اشخاص روحی و روانی نه جسمانی.

در درمان این اختلال نقش همسر بسیار اهمیت داردکه باید در طول درمان به بیمار همراهی کند .

مرد به هیچ عنوان نبایدرابطه را به همسرش تحمیل کند، چون با این کارموجب انزجار زن از شوهر می شود.

تمایل نداشتن زن به رابطه جنسی در این گونه موارد دلیل بر سرد مزاجی او نیست..

Couple in meeting with a financial adviser

واژینیسموس اختلال جنسی درمان پذیر

درمشاوره جنسی ترس از دخول یا واژینیسموس با آموزش وآرام سازی به خانمها در چند جلسه مشاوره صورت می گیرد ..

در این جلسات به تدریج همراه با خیالپردازیهای مربوط به نزدیکی و رابطه این کار انجام می شود .

در طول درمان مشاوره جنسی ترس از دخول یا واژینیسموس پیشنهاد می شود زوجین در طی جلسات رابطه جنسی داشته باشند.

ولی دخول نداشته باشند، تجربیات زندگی برای افراد مختلف متفاوت بوده است .

نااگاهی از آناتومی و ساختار دستگاه تنا سلی زنان و نا آشنایی از روشهای انجام سکس از دیگر عوامل این اختلال هستند .

ترس ازنزدیکی دررابطه جنسی نیز منجر به انقباض عضلات واژن میشود ودر دراز مدت باعث اختلال وازینیسموس می گردد .

در این اختلال همراهی ذهن و بدن با هم باعث بروز این عمل و انقباض عضلات و ماهیچه های لگن می شود .

در جلسات مشاوره درمرکزما با تمریناتی که به زن داده میشود با هزینه کم ودرکوتاهترین زمان درمان صورت می پذیرد.

مشاوره جنسی برای زوجین

مشاوره جنسی همسران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.