طلاق عاطفی

یا طلاق خاموش عبارتی است که امروزه در عصر نون در بسیاری از زوجین دیده می شود و در زندگی زناشویی باعث بسیاری از معظلات می شود.

در طلاق عاطفی زوجین دبا هم زیر یک سقف زندگی می کنند ولی پیوندهای عاطفی و زناشویی در بین آنها سست و ناپدار و حتی از بین رفته است و دیگر این زندگی اهمیتی برایشان ندارد اگر می خواهید نشانه های طلاق عاطفی را بدانید با ما همراه شوید.

عوامل عدیدهای از جمله عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی در اینگونه طلاقها موثر می باشد. نشانه های اولیه شامل پذیرش ازدواج با قید و شرط فراوان، ازدواج اجباری و بدون عشق و علاقه، فقدان دوران نامزدی و آشنایی کافی اولیه، تعاملات اجتماعی ضعیف طرفین، لج و لجبازی با خانواده و فی مابین که قابل شناسایی می باشد.

نشانه های طلاق عاطفی که بعد از گذشت حداقل ۳ سال از زندگی باید دقت شود

  1. عدم وقت گذاشت برای یکدیگر و کاهش چشمگیروقت گذاشتن
  2. کاهش وابستگی و جذابیت برای طرفین در رابطه با همدیگر
  3. اشتباهات همسران و فاش شدن رازهای بیرون از خانواده
  4. عدم پاسخگویی و عدم استفاده از راهبردهای حل مسائل زناشویی
  5. کاهش روابط جنسی، کاهش نوازش کلامی و جسمی که باعث از بین رفتن روابط عاطفی و زمینه ساز روابط جسمی و جنسی و فرار از روابط زناشویی
  6. عدم اعتماد همسران به همدیگر که باعث یاس و نامیدی در ادامه مسیر زندگی می شود
  7. به رخ کشیدن اشتباهات و فاجعه آمیز کردن مسائل کوچک و سرزنش کردن همدیگر
  8. فرار کردن به گذشته و یاد آوری
  9. کاهش شور و انگیزه زندگی
  10. عدم پذیرش مشکلات و فراراز خانه یا سکوت در زمان های  حل مشکل

طلاق عاطفی

 از طلاق  عاطفی تا رسیدن به طلاق قانونی و جدایی رسمی ۶ مرحله مجزا می باشد، که این مراحل در حدودا بین ۳ تا ۵ سال طول می کشد.

این مراحل در طلاق عاطفی دارای ترتیب خاصی می باشد که  زوج ها به ترتیب از آن عبور می کنند تا به طلاق قانونی برسند.

اولین مرحله زمانی است که زن یا مرد ذر خواست طلاق می دهد و آن را بر زبان جاری می سازد که شروع کننده می باشد.

مرحله دوم طلاق عاطفی سرزنش


که در این مرحله شروع کننده تمام اتفاقات گذشته، حال و آینده همسر خود را مقصر می داند در این مرحله فرد دارای بد بینی نسبت به همسر و نداشتن تصویر مناسب از خو است که در این مرحله به راحتی آسیب می بیند و در این مرحله به راحتی افسردهؤ غمگین و احساس کمبود انرژی میگردد که بدنبال آرامش در یک زندگی پر از استرس و ترس می باشد

مرحله سوم طلاق عاطفی سوگواری


در این مرحله غم و اندوه بر شروع کننده فشار بسیاری وارد می کند و همین امر باعث پرخاشگری و عصبانیت زود راس و غرق شدن در افکارو احساسات خود می شود وحتی در زمانی که فرزندی هم باشد به تدریج در انجام امور و مسئولیت هایشان سستی و کوتاهی می کند به گونه ای که در انجام کارهای روزمره اش با مشکلات مواجه می شود.

مرحله چهارم طلاق عاطفی خشم


در این مرحله شروع کننده  حقی برای خود قائل می شود که عصبانی شود و آن را بر سر همسر خود خالی و تاوان کارهایش را بدهد و منجر به آزار و اذیت و حتی به برخوردهای فیزیکی می باشد. حتی به فرزند خود بخاطر کوچکترین مسائل پرخاش وتوهین می کند. در زمانهای که والدین زوجین برای حل مشکلات اقدام می کنند با گارد بسته و بدون منطق شروع کننده مواجه می شوند

مرحله پنجم طلاق عاطفی تنهایی

به تدریج شروع کننده خود را طوری تطابق می دهد که نیازی به همسر چه از لحاظ عاطفی و حتی جنسی ندارد و به دنبال جایگزین و پر کردن وقت و زمان خود خارج از خانواده می باشد، که منجر به اشتباهات فاحش می شود که در خلوت خود از رفتارهای کرده و در تنهایی دچار دوگانگی می شود عدم نیاز به همسر؟ یا بودن با همسر؟

مرحله ششم  طلق عاطفی بازگشت به زندگی

ورود به زندگی مجدد که آخرین مرحله فرآیند تا رسیدن به طلاق قانونی می باشد که مرد یا زن احساس کنترل دوباره زندگی  خود را دارند و می توانند برنامه ریزی درازمدت و آینده ای روشن برای ادامه زندگی مشترکشان دارند ولی افسوس که بسیاری از پل های زندگی خراب شده است که بعد از گذشت مدتی چون زندگی با افکارشان یکسو نمی باشد در صورتی که هر دو در این مرحله باشد طلاق عاطفی به ندرت کارشان به محاکم قضایی می کشد و زندگی جداگانه در زیر یک سقف شروع می شود و طلاق قانونی بدون نیاز به دادگاه شروع شده است

در طلاق عاطفی چه باید کرد؟

اگر درگیر چنین شرایط هستید حتما به مشاور مراجعه نمایید تا مشکلاتتان ریشه یابی شود و نکته اسای در این می باشد ک هر دو طرف بخواهند تغییر کنند و سطح انتظاراتشان را پایین بیاورند، دست و پا زدن  در این شرایط بدون کمک مشاور منجر به اصطحکاک بیشتر بین طرفین  و از بین رفتن جسم و روان شما خواهد شد.

گروه مشاوره ویدا

 

خدمات مرکز مشاوره ویدا به صورت ۲۴ساعته میباشد؛ جهت تماس از شماره‌های زیر اقدام نمایید :

9099072952 تماس از سراسر کشور

9092305587 تماس فقط از استان تهران