تیپ شخصیتی

تیپ شخصیتی

تیپ شخصیتی

تیپ شخصیتی

یکی از کمک های اصلی مشاوران شناختن تیپ شخصیتی هر انسان است.

آشنایی با این موضوع هم باعث شناخت بیشتر ما نسبت به خودمان می شود.

هم اطرافیان تیپ شخصیتی ما را بهتر و بیشتر می شناسند.

گاهی اوقات خودمان در رابطه با انجام کاری احساس سردرگمی می کنیم.

نمیدانیم آیا علاقه ای به انجام آن کار داریم یا نه.

این مسئله می تواند شامل دیدن فیلم، انجام ورزش، انتخاب شغل، انتخاب دوست و … باشد.

با فمیدن اینکه شخصیت شما در کدام دسته قرار دارد قدرت انتخاب بیشتری برای کارهایتان دارید.

در واقع یک مشاور در این امر به ما کمک می کند از سردرگمی و گمراهی نجات پیدا کنیم.

اینکار هم با انجام آزمون های مختلف و صحبت با مشاور انجام می شود.

تیپ های شخصیتی به چهار دسته اصلی تقسیم می شوند.

اما هر انسانی معمولا ترکیبی از این چهار دسته است.

انواع تیپ های شخصیتی

چهار تیپ شخصیتی اصلی اینها هستند:

 • درون گرا (I) / برون گرا (E)
 • شمی (N) / حسی (S)
 • متفکر (T) / احساسی (F)
 • ادراکی (P) / قضاوتگر (J)

اما این چهار تیپ شخصیتی اصلی با هم ترکیب می شوند و 16 دسته شخصیت را به وجود می آورند.

 • تیپ برون گرا – شهودی – احساسی – قضاوتگر (ENFJ)
 • تیپ برون گرا – شهودی – احساسی – ادراکی (ENFP)
 • تیپ برون گرا – حسی – احساسی – قضاوتگر (ESFJ)
 • تیپ برون گرا – حسی – احسلسی – ادراکی (ESFP)
 • تیپ درون گرا – شهودی – احساسی – قضاوتی (INFJ)
 • تیپ درون گرا – شهودی – احساسی – ادراکی (INFP)
 • تیپ درون گرا – شهودی – منطقی – قضاوتگر (INTJ)
 • تیپ درون گرا – شهودی – منطقی – ادراکی (INTP)
 • تیپ درون گرا – حسی – احساسی – قضاوتگر (ISFJ)
 • تیپ درون گرا – حسی – احساسی – ادراکی (ISFP)
 • تیپ درون گرا – حسی – منطقی – قضاوتی (ISTJ)
 • تیپ درون گرا – حسی – منطقی – ادراکی (ISTP)
 • تیپ برون گرا – حسی – منطقی – قضاوتگر (ESTJ)
 • تیپ برون گرا – شهودی – منطقی – قضاوتی (ENTJ)
 • تیپ برون گرا – شهودی – منطقی – ادراکی (ENTP)
 • تیپ برون گرا – حسی – منطقی – ادراکی (ESTP)

در مطالب بعد راجع به هر کدام از این تیپ های شخصیتی توضیحات مفصلی به شما می گوییم.

مشاوره خانواده والدین و فرزندان

مشاوره خانواده زندگی موفق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.
Call Now Button