تاثیر تحصیلات در ازدواج

تاثیر تحصیلات در ازدواج

تاثیر تحصیلات در ازدواج

تاثیر تحصیلات در ازدواج

تاثیر تحصیلات در ازدواج

اصل زندگی موفق درهمسو بودن در کلیات است و این تاثیر تحصیلات در ازدواج را کمرنگ میکند.
زمانی که در کلیات عقاید و خلقیات و نگاه به زندگی یکسو باشید بسیاری از موارد کمرنگ خواهند شد.
در زندگی ملاک برتری تحصیلات نیست و زن و مرد نباید به پایین دستی به چشم حقارت نگاه کنند .
این نوع نگاه درست نیست و باید تاثیر تحصیلات در ازدواج کاسته شود.
اگر کسی که تحصیلات بیشتری دارد خود را برتر و بالاتر نبیند مشکلی در زندگی پیش نخواهد آمد.
البته در ایران میزان تحصیلات از عوامل مهم شخصیت و وجهه اجتماعی است.
در دو حالت ممکن است زندگی زناشویی دچار ناسازگاری شود.
1-درحالی که زن دارای تحصیلات عالی و مرد از تحصیلات کمی برخوردار است.
2-در حالتی که مرد دارای تحصیلات عالی و زن بی سواد باشد.
در اینصورت ممکن است هرکدام دنیا را به صورت دیگری ببینند.
در آخر این موضوع ممکن است به این منجر شود که زن و یا مرد احساس ناراحتی و حقارت کنند.

ویژگی افراد تحصیل کرده

ویژگی افراد تحصیل کرده

میزان تحصیلات نشان دهنده سطح درک و فهم فرد در زندگی است.
تاثیر تحصیلات در ازدواج نیز به دلیل تفاوت های فکری است.
روانشاناسان معتقداند تفاوت تحصیلی باعث تفاوت در فکر و راه و روش میشود.
تحصیلات باعث میشود فکر باز تر شود و در برابر مشکلات عملکرد بهتری بروز داده شود.
البته ممکن است در زندگی زناشویی فرد تحصیلات خود را تبدیل به ابزاری برای فشار بر روی طرف مقابل کند.
اگر بعد از ازدواج زن و مرد هر دو مایل به ادامه تحصیل باشند مشکلی پیش نخواهد آمد.
ولی اگر یکی از آنها تحصیلات خود را ادامه دهد در صورتی که طرف مقابل از تحصیلات کمی برخوردار است.
چنین ازدواجی با مشکل مواجه خواهد شد.
به دلیل برخی مشکلات اغلب مشاوران توصیه میکنند زن و مرد تا حد ممکن از نظر سطح تحصیلات مشابه باشند.
درست است که اصل زندگی بر پایه تفاهم است ولی اختلاف سطح تحصیلی نیز بی تاثیر نخواهد بود.
اهمیت تاثیر تحصیلات در ازدواج امروز به علت پیشرفت جوامع افزایش یافته است.

با چه فردی ازدواج نکنیم

همسر بی مسئولیت

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.
Call Now Button