بودجه بندی کنکور 99

سلام به همه کنکوری های 99 !

چطورین حوبین؟ احتمالا خیلی درس خونی که از الان دنبال کنکور 99 ای!

خب پس میخوای از همین الان شروع کنی مطمئن باش نتیجه میگیری!

 

بودجه بندی کنکور 99 نظام قدیم و نظام جدید

آیا سال آینده یعنی سال 1399 هم دو نوع کنکور نظام جدید و نظام قدیم برگزار میگردد؟

پاسخ مثبت است. طبق اعلامیه های سازمان سنجش ، در بودجه بندی کنکور 99 نوع نیز دو نوع کنکور هم برای دانش آموزان نظام قدیم و دانش آموزان نظام جدید سوالات جدا گانه ای مطرح میشود تا آن دسته از داوطلبینی که در سال 1398 موفق به کسب رتبه دلخواه خود نشدند ، بتوانند یک بار دیگر آموخته های کنکور خود را محک بزنند.

کنکور نظام قدیم تا چه سالی ادامه دارد؟

هنوز بیانیه ای در مورد ادامه دار بود کنکور نظام قدیم بعد از سال 99 بیان نشده است.

بودجه بندی ادبیات نظام جدید و نظام قدیم

در جدول زیر با تفکیک جزییات ، تعداد سوالات مطرح شده در هر قسمت از درس ادبیات فارسی گرد هم آمده است تا شما را برای کنکور 1399 آماده تر کند.

بودجه بندی کنکور 99 زبان و ادبیات فارسی کنکور
موضوع   /   سال88899091929394959697
واژگان 3 3 3 3 3 3 3 3 33
املا 2 2 2 2 2 2 2 2 22
دستور زبان و نگارش 5 6 5 5 5 5 5 5 55
تاریخ ادبیات 2 3 3 3 3 3 3 3 33
آرایه ها 3 3 3 3 3 3 3 3 33
قرابت معنایی 10 8 9 9 9 9 9 9 99

بودجه بندی عربی نظام جدید و نظام قدیم

در جدول زیر با تفکیک جزییات ، تعداد سوالات مطرح شده در هر قسمت از درس زبان عربی گرد هم آمده است تا شما را برای کنکور 1399 آماده تر کند.

بودجه بندی کنکور 99 عربی کنکور
موضوع   /   سال88899091929394959697
ترجمه و تعریب 8 8 8 8 8 8 8 8 88
درک مطلب 4 4 4 4 4 4 4 4 44
تشکیل 2 2 2 2 2 2 2 2 22
تحلیل صرفی 3 3 3 3 3 3 3 3 33
قواعد 8 8 8 8 8 8 8 8 88

بودجه بندی دین و زندگی نظام جدید و نظام قدیم

در جدول زیر با تفکیک جزییات ، تعداد سوالات مطرح شده در هر قسمت از درس دین و زندگی گرد هم آمده است تا شما را برای کنکور 1399 آماده تر کند.

بودجه بندی کنکور 99 دین و زندگی کنکور
موضوع   /   سال88899091929394959697
سال دوم 9 9 9 9 9 9 9 9 99
سال سوم 9 9 9 9 9 9 9 9 99
سال چهارم 7 7 7 7 7 7 7 7 77

بودجه بندی زبان انگلیسی نظام جدید و نظام قدیم

در جدول زیر با تفکیک جزییات ، تعداد سوالات مطرح شده در هر قسمت از درس زبان انگلیسی گرد هم آمده است تا شما را برای بودجه بندی کنکور 99 آماده تر کند.

بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور
موضوع   /   سال88899091929394959697
واژگان 7 6 6 7 8 8 8 8 88
گرامر 3 4 4 3 4 4 4 4 44
Cloze Test 5 5 5 5 5 5 5 5 55
درک مطلب (Reading) 10 10 10 10 8 8 8 8 88

بودجه بندی کنکور 99 نظام جدید و نظام قدیم دروس اختصاصی رشته ریاضی

تفکیک بودجه بندی مباحث “دیفرانسیل و ریاضیات پایه” رشته ریاضی در کنکور های شش سال اخیر :

دیفرانسیل و ریاضیات پایهسراسریسراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
969594939291
یادآوری مفاهیم پایه1
دنباله12112
حد و پیوستگی445443
مشتق و کاربرد مشتق766889
انتگرال222222
تابع221333
الگو و دنباله11
توابع خاص، نامعادله12
توابع نمایی و لگاریتم1111
محاسبات جبری معادلات و نامعادلات343121
مثلثات433332

تفکیک بودجه بندی مباحث “هندسه پایه” رشته ریاضی در کنکور های شش سال اخیر :

هندسه پایهسراسریسراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
969594939291
استدلال در هندسه113212
مساحت و قضیه فیثاغورس11321
تشابه11111
دایره122122
تبدیل­ها11111
هندسه فضایی321222

تفکیک بودجه بندی مباحث “هندسه تحلیلی” رشته ریاضی در کنکور های شش سال اخیر :

هندسه تحلیلیسراسریسراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
969594939291
بردار111211
خط و صفحه122122
مقاطع مخروطی223231
ماتریس و دترمینان311222
دستگاه­های معادله­های خطی12112

تفکیک بودجه بندی مباحث “ریاضیات گسسته و جبر و احتمال و آمار و مدلسازی” رشته ریاضی در کنکور های شش سال اخیر :

ریاضیات گسسته و جبر و احتمال و آمار و مدل سازیسراسریسراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
969594939291
گراف211112
نظریه اعداد333233
ترکیبات12111
احتمال443433
استدلال ریاضی222121
مجموعه­ ها، ضرب دکارتی و رابطه222322
آمار و مدلسازی222222
آنالیز ترکیبی1111

2 – تفکیک بودجه بندی مباحث درس فیزیک رشته ریاضی در کنکور های شش سال اخیر :

دومین قسمت دفترچه سوالات اختصاصی مربوط به درس فیزیک می باشد . این قسمت دارای 45 سوال می باشد که فیزیک یک ، دو ، سه و همچنین فیزیک پیش یک و دو را شامل میشود.

در جداول زیر به تفکیک مباحث تعداد سوالات برای شما بودجه بندی شده است.

فیزیک پیشسراسریسراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
969594939291
حرکت شناسی444444
دینامیک544444
نوسان322333
موج­های مکانیکی233222
صوت232222
موج­های الکترومغناطیسی221222
فیزیک اتمی223222
فیزیک حالت جامد11111
فیزیک هسته­ای121111
فیزیک پایهسراسریسراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
969594939291
نور هندسی444444
فیزیک و اندازه­گیری1111
کار و انرژی11111
ویژگی­های ماده132333
گرما و قانون گازها422222
ترمودینامیک333333
الکتریسیته ساکن433322
جریان الکتریکی334444
مغناطیس و القا444344

2 – تفکیک بودجه بندی مباحث درس شیمی رشته ریاضی در کنکور های شش سال اخیر :

شیمی کنکور سوالات پایانی دفترچه اختصاصی را تشکیل میدهد و با 35 سوال در قالب موضوعاتی از کتاب های سال دوم ، سوم و پیش مطرح می شوند .

در جدول زیر به تفکیک هر مبحث درس شیمی تعداد سوالات مربوطه ذکر شده است.

شیمی دومسراسریسراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
969594939291
ساختار اتم232313
جدول تناوبی عنصرها332343
ترکیب­های یونی11111
ترکیب­های کووالانسی334223
ترکیب­های آلی222221
شیمی سومسراسریسراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
969594939291
استوکیومتری444544
ترمودینامیک444444
محلول­ها444444
شیمی پیشسراسریسراسریسراسریسراسریسراسریسراسری
969594939291
سنتیک222422
تعادل333113
اسید و باز444343
الکتروشیمی333344

 

بودجه بندی کنکور 99 دروس اختصاصی رشته تجربی

علوم زمین اولین درس دفترچه اختصاصی با 25 سوال :

زمین شناسی سال چهارم

موضوع / سال8990919293949596
فصل 11111
فصل 211112222
فصل 312221111
فصل 411111111
فصل 511111111
فصل 611111111
فصل 721222222
فصل 821111111
فصل 912222
فصل 101111111
فصل 112212
فصل 121111

زمین شناسی سال سوم

موضوع / سال8990919293949596
فصل 1
فصل 212211111
فصل 31111111
فصل 411111111
فصل 533332222
فصل 632221333
فصل 722222222
فصل 811111111
فصل 921112111

ریاضیات دومین درس دفترچه اختصاصی با 30 سوال :

پر سوال ترین مباحث:

 • مشتق و کاربرد آن
 • هندسه
 • تابع
 • مثلثات
 • احتمال
نام درسموضوعبودجه بندی در کنکور
858687888990919293949596
ریاضیمشتق و کاربرد آن666656346554
هندسه 1434444444444
حد و پیوستگی323322322222
مجانب11
تابع222123331333
معادله و نامعادله111111
آمار222223222222
احتمال212232342233
مقاطع مخروطی232222223222
مثلثات111111223213
معادله مثلثاتی11
لگاریتم و تابع نمایی1111211112
تصاعد و دنباله211121111221
انتگرال232222222222
دستگاه معادلات و معادله خط11121
معادله درجه 21211111
ماتریس 1111111111
آنالیز ترکیبی11
رشد و زوال1
تابع جزء صحیح1111

بودجه بندی زیست شناسی کنکور 99 سومین درس دفترچه اختصاصی با 50 سوال :

مهمترین مباحث زیست شامل :

 • ژنتیک جمعیت
 • گردش مواد
 • شارش انرژی در جاندران
 • ژنتیک و خواستگاه آن
 • و همچنین مطالب کاملا ترکیبی

 

نام مبحثکنکور 91کنکور 92کنکور 93کنکور 94کنکور 95کنکور 96
مولکول زیستی1
سفری به درون سلول1111
سفری به دنیای جانداران1111
گوارش233221
تبادل گازها221
گردش مواد325353
تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید211
حرکت12312
ایمنی بدن11111
دستگاه عصبی123212
حواس21123
هورمون­ها و دستگاه درون ریز211122
ماده ژنتیک
کروموزوم­ها و میتوز1131
میوز و تولیدمثل جنسی11
ژنتیک و خواستگاه آن443333
تولیدمثل گیاهان212221
رشد و نمو در گیاهان313111
تولیدمثل و رشد و نمو جانوران223322
پروتئین سازی222322
تکنولوژی زیستی111
پیدایش و گسترش زندگی121
تغییر و تحول گونه­ها121
ژنتیک جمعیت124425
پویایی جمعیت­ها و اجتماعات زیستی1111
رفتارشناسی221111
شارش انرژی در جاندران243623
ویروس­ها و باکتری­ها341212
آغازیان332343
قارچ­ها112111
کاملا ترکیبی464259

فیزیک چهارمین درس دفترچه اختصاصی با 30 سوال :

بودجه بندی فیزیک کنکور 99 رشته تجربی

مهمترین بخش ها :

 • نوسان
 • موج های مکانیکی
 • مدار های الکتریکی
 • حرکت شناسی
 • گرما
 • قانون گاز ها
 • صوت
 • نور هندسی
 • آینه ها
 • خازن
 • الکتریسیته ساکن
 • فیزیک اتمی
 • دینامیک
نام درسموضوعبودجه بندی در کنکور
858687888990919293949596
فیزیکنور هندسی333333333333
انرژی – فیزیک 11
نوسان، موج­های مکانیکی، صوت55555665552+2+21+2+2
مدارهای الکتریکی233333333233
حرکت شناسی333333233333
گرما و قانون گازها333331233233
فشار و ویژگی­های ماده111112111111
دینامیک322222223322
خازن و الکتریسیته ساکن322222212223
مغناطیس و القا222222322222
بردار1111
کار و انرژی1111111111
فیزیک اتمی و جدید334333433333
موج­های الکترو مغناطیسی111111211111

بودجه بندی شیمی کنکور 99 درس دفترچه اختصاصی با 35 سوال :

مهمترین و پر سوال ترین بخش :

 • استوکیوکتری
 • ترمودینامیک
 • پیوند های کوالانسی
 • محلول ها
 • ترکیب آلی
 • سینتیک شیمیایی
 • تعادل شیمیایی
 • اسید و باز
نام درسموضوعبودجه بندی در کنکور
858687888990919293949596
شیمیساختار اتم333322222212
خواص تناوبی عنصرها212133222242
ترکیب­های یونی111112222212
پیوند کووالانسی343432333433
ترکیب آلی111222122232
استوکیومتری464434444445
ترمودینامیک شیمیایی424433344344
محلول­ها454445244544
سینتیک شیمیایی333242333322
تعادل شیمیایی333323232333
اسید و باز333444433234
الکتروشیمی323343434332

 

بودجه بندی کنکور 99 نظام جدید ( دهم ، یازدهم ، دوازدهم )

کتاب های عمومی دهم:

 • دین و زندگی 1
 • عربی
 • زبان قرآن 1
 • زبان انگلیسی 1
 • فارسی 1
 • نگارش 1

کتاب های عمومی یازدهم :

 • دین و زندگی 2
 • عربی، زبان قرآن 2
 • زبان انگلیسی 2
 • فارسی 2
 • نگارش 2

دروس عمومی نظام قدیم کتاب های عمومی دهم:

 • ادبیات فارسی 2
 • عربی 2
 • معارف اسلامی (دین و زندگی) 2
 • کتاب های عمومی یازدهم
 • ادبیات فارسی 3
 • زبان فارسی 3
 • عربی 3
 • معارف اسلامی (دین و زندگی)
 • انگلیسی 3

کتاب های عمومی دوازدهم

 • زبان و ادبیات فارسی عمومی
 • معارف اسلامی (دین و زندگی)
 • زبان انگلیسی 1 و 2 

  نیاز به مشاوره در مورد بودجه بندی کنکور 99 دارید اما وقت برای مراجعه به مشاور ندارید؟!

  همین الان برای مشاوره در مورد بودجه بندی کنکور 99 با مرکز مشاوره ویدا تماس بگیر!!

  جهت تماس از شماره‌های زیر اقدام نمایید :

  9099072952 تماس از سراسر کشور

  9092305587 تماس فقط از استان تهران